Bộ Xây dựng yêu cầu công khai thông tin về lĩnh vực bất động sản

Bộ Xây dựng yêu cầu công khai thông tin về lĩnh vực bất động sản
Trong những năm gần đây để quản lý tốt lĩnh vực bất động sản trên toàn quốc đi vào hoạt động đúng nghĩa của nó. Bộ Xây dựng yêu cầu các Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Lệnh số 44/2022 về xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng yêu cầu công khai thông tin bất động sản

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương kiểm tra việc bảo mật hạ tầng công nghệ thông tin nhà ở và thị trường bất động sản (máy chủ, máy trạm), vận hành hệ thống cung cấp thông tin, thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, v.v.
Đối với các bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ, Bộ Xây dựng khuyến nghị phối hợp tích hợp và chia sẻ thông tin về các cơ sở dữ liệu liên quan do các bộ, ban ngành quản lý, đồng thời đảm bảo duy trì, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu nhà ở. và thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng cho biết trong báo cáo đánh giá toàn diện thị trường bất động sản năm 2021 và 6 tháng đầu năm nay, hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản chưa đầy đủ, hoàn thiện.
Bộ Xây dựng cho biết sẽ thường xuyên theo dõi tình hình và diễn biến thị trường bất động sản trong thời gian tới; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình kinh doanh bất động sản của thị trường bất động sản cả nước và đề xuất các giải pháp ổn định - sự phát triển của thị trường bất động sản.
Trong phần giải pháp, Bộ cũng kiến ​​nghị Bộ Công an xử lý dứt điểm hoạt động kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, gây tiêu cực. Thị trường tài chính, tín dụng và bất động sản.
Chia sẻ với DĐDN, PGS.TS. Bằng tiến sĩ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, chỉ ra rằng Việt Nam còn nhiều khiếm khuyết trong hệ thống thông tin đất đai, nhà ở và bất động sản. Thứ nhất, việc hoàn thiện hệ thống trong lĩnh vực này còn chậm, đặc biệt là một số luật và quy định chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó nâng cao tính minh bạch.
Thứ hai, mô hình cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chưa phù hợp, còn lúng túng trong khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhân sự và doanh nghiệp. Thứ ba, có nhiều sai sót trong quá trình đăng ký thủ công, dễ gây ra tình trạng quấy rối người đăng ký. Thứ tư, thông tin về quyền sử dụng đất và tài sản phụ trợ trên đất trong một số trường hợp được phản ánh không chính xác, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong xã hội.
Trên thực tế, Việt Nam chưa có chỉ số giá đất, nhà ở, giá bất động sản và chỉ số giá đất, nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê công bố chính thức.
"Năm 2009, Bộ Xây dựng đưa vào tính toán giá bất động sản và các chỉ tiêu liên quan đến thị trường. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân và lý do khác nhau nên đến nay vẫn chưa xây dựng được bộ chỉ tiêu của Bộ Xây dựng. Tổng cục Thống kê cũng có một trường hợp đang điều tra,  tính toán chỉ số giá thị trường bất động sản từ năm 2018. Tuy vậy, đến nay, chỉ số giá bất động sản chính thức của Tổng cục Thống kê cũng vẫn chưa hiện thực" - ông Chung dẫn chứng.
Ông Chung cho rằng Quốc hội cần ban hành luật đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản mới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030 và 2045. Đặc biệt là nội dung thông tin đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản phải tương thích, phối hợp với nhau để tạo thành một thể thống nhất.
Bao gồm luật đất đai, luật nhà ở và luật quản lý bất động sản, tính toán nội dung chỉ số giá đất, giá nhà và giá bất động sản; chỉ số thị trường đất đai, thị trường nhà ở và thị trường bất động sản theo các hướng: Tự động cập nhật theo thời gian; thông tin phải phủ khắp cả nước; đất đai, nhà ở, bất động sản, ... Thông tin phải được liên kết với dữ liệu cá nhân (thẻ căn cước công dân ...); thông tin phải công khai, minh bạch và dễ đoán trước; sử dụng thông tin có trả phí ...
"Lượng đất đai, nhà ở và bất động sản trong tiêu chuẩn thống kê chỉ số giá, chỉ số thị trường đất đai, nhà ở và bất động sản được ủy thác cho Cơ quan quản lý nhà đất và thị trường bất động sản công bố hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm. Hệ thống thống kê quốc gia ”- ông Chung kiến ​​nghị.
Ở góc độ khác, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc công khai thông tin dự án là cần thiết đối với người tiêu dùng và các chủ thể liên quan, giúp xây dựng thị trường bất động sản minh bạch.
“Việc công khai danh sách cũng cần được cập nhật liên tục để tạo luồng thông tin kịp thời theo thời gian thực, đặc biệt là cần công khai điều kiện bảo lãnh ngân hàng - đây là điều mà nhiều chủ đầu tư đang né tránh, gây tác động không tốt. phải có chủ đầu tư né thông tin dự án. Xử lý nghiêm minh ”, Chủ tịch HoREA nói.
Theo nguồn từ: cafef.vn.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN