Bài viết

Bài 3 Tạo quảng cáo trong google adwords

Để tạo quảng cáo trong google adwords được thành công và có kết quả được tốt hơn thì cần nhiều yếu tố. Quảng cáo hiển thị và tới được khách hàng tìm kiếm là bộ mặt của chiến dịch, thu hút người dùng và đưa người dùng đến trang web của mình. Chất lượng của các quảng cáo này là chìa khóa cho sự thành công của chiến dịch AdWords.

Tạo quảng cáo trong google adwords

1. Dòng tiêu đề

Dòng tiêu đề quảng cáo có thể chứa tối đa 25 ký tự. Dòng tiêu đề phải bắt mắt và hấp dẫn. Nhìn bề ngoài, dòng tiêu đề có màu xanh và được gạch chân để làm nổi bật.
Một cách khác để làm cho quảng cáo nổi bật là sử dụng chèn từ khóa. Điều này sẽ tự động thay thế dòng tiêu đề của quảng cáo bằng từ khóa mà người dùng đã tìm kiếm, làm cho quảng cáo có liên quan hơn đến từ khóa.

Hãy lấy “thuê xe limousine” làm ví dụ; đoạn mã cho chèn từ khóa sẽ như sau: {Keyword : thuê xe Limousines}

Các dòng tiêu đề trong phần quảng cáo hiển thị phải có từ khóa

Từ hoặc cụm từ được sử dụng làm văn bản mặc định sẽ xuất hiện khi không thể tự động chèn từ khóa vào quảng cáo. Trong ví dụ này, từ “Limousine” sẽ xuất hiện mỗi khi có ai đó tìm kiếm và kích hoạt quảng cáo xuất hiện, sử dụng các từ không thể được bao gồm trong quảng cáo.

Nếu người dùng tìm kiếm bằng bất kỳ cụm từ nào khác, ví dụ “Limousine cho thuê”, đoạn trích của quảng cáo, được xác định cho dòng tiêu đề, sẽ tự động được thay thế bằng “Limousine cho thuê”, miễn là cụm từ này là một phần của danh sách từ khóa. Nếu truy vấn tìm kiếm quá dài, từ khóa của đoạn trích sẽ được hiển thị theo mặc định.

Với chèn từ khóa, quảng cáo của chúng ta trở nên có liên quan hơn bởi vì quảng cáo phù hợp chính xác với truy vấn tìm kiếm của người dùng.

Mẹo hay chia sẻ

Khi sử dụng chèn từ khóa, hãy đảm bảo xem lại các từ khóa động để chúng không thể hiện lỗi ngữ pháp hoặc điểm sai trong quảng cáo khi chúng xuất hiện.

2. Mô tả tạo quảng cáo google adwords

Phần mô tả của quảng cáo phải bao gồm các ưu điểm sản phẩm phù hợp của doanh nghiệp và nên nhắc người dùng truy cập và sau đó thực hiện hành động trên trang web của mình. Chúng ta có hai dòng 35 ký tự để cho người dùng biết những gì làm cho doanh nghiệp của chúng ta độc đáo và lý do khiến họ nên chọn mặt hàng sản phẩm của bạn. Cố gắng bao gồm một số từ khóa trong văn bản quảng cáo – các từ khóa đó sẽ hiển thị in đậm khi người dùng tìm kiếm chúng

Đối với một số quảng cáo nơi mỗi dòng dường như là một câu riêng biệt và kết thúc bằng dấu chấm câu thích hợp, các dòng mô tả đầu tiên sẽ được chuyển đến dòng tiêu đề và được tách bằng dấu gạch nối. Kết quả là một số quảng cáo vị trí hàng đầu sẽ có dòng tiêu đề dài hơn.

Thử nghiệm có một số phiên bản quảng cáo để thử nghiệm các điểm bán hàng khác nhau của chúng ta. AdWords sẽ tự động hiển thị quảng cáo hoạt động tốt nhất.

Mô tả ngắn gọn xúc tích để tạo sự lôi cuốn khách hàng

Trang đích là trang web mà người dùng sẽ được chuyển hướng đến khi họ nhấp vào quảng cáo của khách hàng. Trang đích có thể khác với URL hiển thị nhưng phải thuộc về cùng một tên miền. Trang đích không hiển thị cho người dùng.

Trang đích phải phù hợp với nội dung của văn bản quảng cáo. Chọn một trang bao gồm cung cấp, ưu điểm nổi trội, sản phẩm hoặc lợi thế được đề cập trong quảng cáo.

Trang đích càng có liên quan đến nội dung của quảng cáo, người dùng càng hài lòng và họ càng có nhiều khả năng thực hiện hành động mong muốn.

Do đó, chất lượng và mức độ liên quan của quảng cáo là chìa khóa để thu hút sự chú ý của người dùng. Người dùng phải hiểu những gì khách hàng của bạn đang cung cấp trong vòng vài giây.

Mẹo hay chia sẻ

Quảng cáo của chúng ta sẽ đủ điều kiện xuất hiện trên tất cả các loại thiết bị: máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động. Tạo quảng cáo được tối ưu hóa
cho thiết bị di động được điều chỉnh cho khách hàng đang duyệt trên các thiết bị di động bằng cách chọn hộp kiểm “Di động” bên cạnh cài đặt “Tùy chọn thiết bị”.
Tạo quảng cáo

3. URL hiển thị

URL hiển thị phải cho người dùng biết họ sẽ được chuyển hướng đến trang web nào. URL được hiển thị bằng màu xanh lá cây bên trong quảng cáo và phải có không quá 35 ký tự. URL thường là địa chỉ trang web của chúng ta. Nếu URL quá dài, bạn có thể xóa www. ở đầu địa chỉ web, nhờ đó được lợi bốn ký tự.

Mẹo hay chia sẻ

Tối ưu hóa khoảng trống này bằng cách bao gồm từ khóa. Thêm /từ khóa vào cuối địa chỉ web của chúng ta, ngay cả khi trang này không tồn tại trên trang web.

4. URL đích

Trang đích là trang web mà người dùng sẽ được chuyển hướng đến khi họ nhấp vào quảng cáo của trang hiển thị chúng ta. Trang đích có thể khác với URL hiển thị nhưng phải thuộc về cùng một tên miền. Trang đích không hiển thị cho người dùng.

Trang đích phải phù hợp với nội dung của văn bản quảng cáo. Chọn một trang bao gồm cung cấp, ưu điểm nổi trội, sản phẩm hoặc lợi thế được đề cập trong quảng cáo.

Trang đích càng có liên quan đến nội dung của quảng cáo, người dùng càng hài lòng và họ càng có nhiều khả năng thực hiện hành động mong muốn

Do đó, chất lượng và mức độ liên quan của quảng cáo là chìa khóa để thu hút sự chú ý của người dùng. Người dùng phải hiểu những gì khách hàng của bạn đang cung cấp trong vòng vài giây

Mẹo hay chia sẻ

Bạn có thể thử nghiệm các trang đích khác nhau bằng cách tạo một số quảng cáo cho cùng một nhóm quảng cáo. Chỉ cần đảm bảo rằng tất cả quảng cáo có cùng tên miền.