bài 2 lựa chọn từ khóa cho google adwords

Việc chọn từ khóa hiệu quả cho quảng cáo google adwords của của mình rất quan trọng để tiếp cận đúng người vào đúng thời điểm. Từ khóa càng có liên quan đến quảng cáo, điểm chất lượng của quảng cáo sẽ càng cao. Điều này làm tăng cơ hội để quảng cáo của chúng ta đạt được xếp hạng cao hơn trên Google tìm kiếm.

Chọn từ khóa cho google adwords

1. Tìm từ khóa có liên quan

Hãy đặt bản thân mình vào vị trí của khách hàng có nhu cầu về một vấn đề nào đó như mua sản phẩm cho gia đình chẳng hạn đang thực hiện tìm kiếm trên web và suy nghĩ về các từ hoặc cụm từ mà họ sẽ nhập vào Google để tìm đến cửa hàng doanh nghiệp của chúng ta chẳng hạn. Sử dụng kiến thức của chúng ta về doanh nghiệp của mình và thị trường mục tiêu của doanh nghiệp mình để tạo danh sách từ khóa có liên quan.

Mẹo hay chia sẻ

Sử dụng từ đồng nghĩa, tham chiếu sản phẩm, dạng chính tả số ít và số nhiều, cũng như lỗi chính tả để bắt đầu tạo danh sách từ khóa.

2. Thêm nhiều từ khóa hơn

Để nhận đề xuất cho các từ khóa khác, hãy khám phá Công cụ lập kế hoạch từ khóa , nằm trong tab Công cụ và phân tích. Công cụ này sẽ giúp chúng ta tìm các từ khóa mà mọi người đang thực sự sử dụng trong tìm kiếm website.

Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng cho biết lượng tìm kiếm hàng tháng cho các từ khóa được đề xuất theo khu vực địa lý, thống kê và xu hướng hàng năm. Trước khi thêm từ khóa mới vào tài khoản của mình, hãy nghĩ về mục tiêu AdWords phân phối. Chúng ta nên sử dụng từ khóa cụ thể hơn cho phản hồi trực tiếp hoặc từ khóa tổng quát hơn để tạo nhận thức. Mặc dù từ khóa cụ thể hơn có thể không xuất hiện trong nhiều tìm kiếm, từ khóa đó sẽ có liên quan hơn đến người dùng so với từ khóa chung chung.

Mẹo hay chia sẻ

Đừng quên chọn những từ khóa có lượng tìm kiếm thấp nhưng phù hợp chặt chẽ với doanh nghiệp mục tiêu chiến lược của chúng ta.

3. Chiến lược từ khóa google adwords và cấu trúc nhóm quảng cáo

Khi đã phát triển danh sách từ khóa cho chiến dịch của mình một cách khoa học và hợp lý, chúng ta cần phải tổ chức các từ khóa đó. Tốt nhất là tạo nhóm quảng cáo cho từng chủ đề cụ thể mà quảng cáo của chúng ta có liên quan.

Đảm bảo tránh các từ khóa trùng lặp giữa các nhóm quảng cáo. Sử dụng các từ khóa với nhau trong cụm từ để ngăn chặn một từ duy nhất xuất hiện trong hai nhóm quảng cáo khác nhau.

Trong giao diện Google AdWords:

Tạo nhóm quảng cáo (tab Nhóm quảng cáo) cho chiến dịch của chúng ta và thêm các danh sách từ khóa có liên quan đến từng nhóm quảng cáo (tab Từ khóa).

Mẹo hay chia sẻ

Google sẽ bỏ qua dấu chấm (.) và dấu gạch ngang (-) trong từ khóa.

Vì vậy, ví dụ: bạn không cần đặt giá thầu cho cả “t-shirt” và “t shirt”, vì Google sẽ coi hai từ đó giống hệt nhau. Google cũng bỏ qua các ký tự viết hoa.

4. Từ khóa phủ định

Từ khóa phủ định làm cho quảng cáo của chúng ta được nhắm mục tiêu nhiều hơn bằng cách ngăn chặn từ khóa hiển thị trong các tìm kiếm không có liên quan. Công cụ lập kế hoạch từ khóa có thể giúp bạn tìm các đề xuất cho từ khóa phủ định.

Khi thêm từ khóa phủ định, chỉ cần đặt dấu trừ ở đầu các từ khóa đó trong danh sách từ khóa của mình. Ví dụ: -Bảo hiểm ô tô

Mẹo hay chia sẻ

Nếu chiến dịch của chúng ta có nhiều nhóm quảng cáo, từ khóa phủ định có thể giúp ngăn chặn các nhấp chuột chéo. Giả sử chiến dịch có một nhóm quảng cáo có từ khóa “bảo hiểm” và một chiến dịch khác có từ khóa “bảo hiểm ô tô”. Nếu người dùng tìm kiếm “bảo hiểm ô tô”, quảng cáo của cả hai nhóm quảng cáo có thể xuất hiện. Để chỉ hiển thị quảng cáo cho nhóm quảng cáo bảo hiểm ô tô, hãy thêm từ khóa phủ định -ô tô vào nhóm quảng cáo bảo hiểm chung.