Bài 15 Cài đặt chiến dịch nâng cao của google adwords

Việc chọn cài đặt cho chiến dịch và nâng cao google là một bước quan trọng trong việc đảm bảo thành công của quảng cáo AdWords của bạn. Bằng cách tối ưu hóa cài đặt, bạn có thể tinh chỉnh nhắm mục tiêu của chiến dịch quảng cáo và tối đa hóa hiệu suất chiến dịch. Dưới đây là một số tùy chọn có sẵn trong cài đặt chiến dịch nâng cao

Cài đặt chiến dịch nâng cao của google adwords

1. Tùy chọn vị trí nâng cao

Tùy chọn vị trí nâng cao cho phép bạn tiếp cận hoặc loại trừ mọi người dựa vào nơi có khả năng họ đang ở hoặc địa điểm mà họ đang tìm kiếm. Để thực hiện điều này, Google AdWords sẽ xem xét địa chỉ IP của người dùng và cụm từ tìm kiếm của họ. Có ba tùy chọn có thể có để tinh chỉnh nhắm mục tiêu theo địa lý của người dùng:

1. Nhắm mục tiêu người dùng đang ở một vị trí cụ thể hoặc những người đang tìm kiếm thông tin có liên quan đến vị trí đó.
2. Chỉ nhắm mục tiêu người dùng đang ở một vị trí chính xác.
3. Nhắm mục tiêu người dùng đang tìm kiếm thông tin có liên quan đến một vị trí: Google sẽ chỉ xem xét cụm từ tìm kiếm, bất kể người dùng ở vị trí địa lý nào

 

2. Loại trừ địa chỉ IP

Có thể ngăn chặn quảng cáo Google Adwords chạy trên các địa chỉ IP nhất định. Bạn có thể muốn làm điều đó để tránh các nhấp chuột không mong muốn. Để làm điều này, chỉ cần cho biết danh sách các địa chỉ IP mà bạn không muốn quảng cáo hiển thị.

Bạn có thể liệt kê các địa chỉ IP riêng lẻ hoặc các dải địa chỉ IP đầy đủ. Cài đặt cho quản lý loại trừ IP nằm trong Cài đặt nâng cao. Lưu ý rằng loại trừ địa chỉ IP áp dụng trên toàn bộ chiến dịch của khách hàng và do đó áp dụng cho tất cả nhóm quảng cáo

 

Mẹo hay chia sẻ

Để xem quảng cáo của khách hàng được hiển thị như thế nào và liệu địa chỉ IP có bị loại trừ hay không, hãy sử dụng Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo

3. Tùy chọn đặt giá thầu nâng cao

Bạn có thể chọn tùy chọn để quản lý giá thầu tự động theo dữ liệu chuyển đổi. Tùy chọn này, được gọi là CPC nâng cao, tự động điều chỉnh Giá thầu CPC tối đa lên hoặc xuống cho mỗi phiên đấu giá để giúp cải thiện lợi tức đầu tư.

Để làm điều này, Google AdWords sử dụng dữ liệu chuyển đổi từ 30 ngày hoạt động qua. Tùy chọn này không khả dụng nếu Theo dõi chuyển đổi AdWords chưa được thiết lập

Mẹo hay chia sẻ

Tùy chọn đặt giá thầu này được áp dụng trên toàn bộ chiến dịch và do đó áp dụng cho tất cả nhóm quảng cáo.

 

4. Điều chỉnh giá thầu

Với điều chỉnh giá thầu, bạn có thể tăng hoặc giảm giá thầu để kiểm soát nhiều hơn thời điểm và vị trí mà quảng cáo của khách hàng được hiển thị. Tùy chọn này nằm trong Cài đặt chiến dịch > Lịch quảng cáo. Có ba cách điều chỉnh giá thầu: theo thiết bị, theo vị trí và theo lịch quảng cáo.

Điều chỉnh giá thầu cấp chiến dịch sẽ được áp dụng trên giá thầu mà AdWords đã sử dụng để hiển thị quảng cáo, chẳng hạn như giá thầu từ khóa hoặc nhóm quảng cáo. Với điều chỉnh giá thầu, chi tiêu vào các nhấp chuột riêng lẻ có thể khác nhau, nhưng ngân sách hàng ngày tổng thể sẽ không thay đổi.

Có thể đặt điều chỉnh giá thầu cho vị trí, ngày, giờ và bất kỳ phương pháp nhắm mục tiêu cấp nhóm quảng cáo nào từ -90% đến +900%. Đối với thiết bị di động, bạn có thể đặt điều chỉnh giá thầu từ -100% đến +300% Định cấu hình chiến dịch theo cách này sẽ đảm bảo nhắm mục tiêu tối ưu khách hàng tiềm năng. Sử dụng tất cả tùy chọn có sẵn để tối đa hóa lợi tức đầu tư từ quảng cáo AdWords của khách hàng

Mẹo hay chia sẻ

Điều chỉnh giá thầu phải hợp lý vì chúng phải tuân theo ngân sách hàng ngày!