Bài 14 Dạng đối sánh từ khóa trên google adwords

Các dạng đối sánh từ khóa trên google adwords luôn là một chủ đề nóng tới những ai đã và đang bắt đầu chạy quảng cáo để tìm kiếm khách hàng; Tùy chọn đối sánh từ khóa cho phép bạn thu hẹp tìm kiếm mà thực sự sẽ kích hoạt quảng cáo AdWords của khách hàng. Đối sánh từ khóa càng chính xác, càng có nhiều khả năng từ khóa và quảng cáo sẽ có liên quan đến người dùng đang tìm kiếm những gì mà khách hàng của bạn cung cấp. Có bốn tùy chọn đối sánh từ khóa

Dạng đối sánh từ khóa trên google adwords

1. Đối sánh rộng

Đối sánh rộng là tùy chọn đối sánh từ khóa mặc định trong AdWords. Với đối sánh rộng, quảng cáo của khách hàng sẽ được kích hoạt nếu truy vấn tìm kiếm của người dùng chứa ít nhất một trong các cụm từ từ khóa. Quảng cáo cũng sẽ được hiển thị nếu tìm kiếm chứa từ đồng nghĩa, dạng số ít hoặc số nhiều, các biến thể bắt nguồn từ cùng một gốc, các biến thể có liên quan khác hoặc lỗi chính tả có thể có

 

Mẹo hay chia sẻ

Khi sử dụng từ khóa đối sánh rộng, cũng thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo. Từ khóa phủ định giúp ngăn chặn quảng cáo của khách hàng hiển thị trong các tìm kiếm của người dùng không có liên quan

2. Đối sánh cụm từ

Để tạo từ khóa đối sánh cụm từ, hãy đặt từ khóa này trong dấu ngoặc kép, ví dụ: “cà phê hữu cơ”. Với đối sánh cụm từ, quảng cáo của khách hàng sẽ xuất hiện cho người dùng đã tìm kiếm từ khóa, nhưng người dùng có thể thêm các từ vào trước và sau từ khóa đó (ví dụ: mua cà phê hữu cơ trực tuyến). Quảng cáo cũng có thể được kích hoạt bởi các biến thể gần giống của từ khóa, chẳng hạn như lỗi chính tả, dạng số ít hoặc số nhiều, từ viết tắt, các từ bắt nguồn từ cùng một gốc hoặc chữ viết tắt

 

Mẹo hay chia sẻ

Mặc dù đối sánh cụm từ cho phép nhắm mục tiêu quảng cáo chính xác hơn, hãy chắc chắn mở rộng danh sách từ khóa để danh sách này bao gồm tất cả các cụm từ xác định sản
phẩm và dịch vụ của khách hàng

3. Đối sánh chính xác

Sử dụng dấu ngoặc vuông để xác định đối sánh từ khóa chính xác, ví dụ: [pha cà phê ngon].
Đối sánh chính xác có nghĩa là quảng cáo của khách hàng sẽ chỉ hiển thị cho những người có cụm từ tìm kiếm phù hợp chính xác với từ khóa được sử dụng.

Nếu người dùng thêm từ khác vào cụm từ tìm kiếm của họ, quảng cáo sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên, AdWords vẫn xem xét các biến thể gần giống; bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, từ viết tắt, các biến thể bắt nguồn từ cùng một gốc, chữ viết tắt và dấu trọng âm

 

Mẹo hay chia sẻ

Cũng có thể sử dụng các loại đối sánh với từ khóa phủ định

4. Công cụ sửa đổi đối sánh rộng

Để xác định công cụ sửa đổi đối sánh rộng, hãy đặt “+” ở trước từ khóa, ví dụ: +coffee +beans.

Công cụ sửa đổi đối sánh rộng cho phép quảng cáo của khách hàng được hiển thị khi người dùng tìm kiếm các biến thể gần đúng trên từ khóa bằng công cụ sửa đổi, nghĩa là lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, chữ viết tắt, từ viết tắt và nhiều biến thể khác, bao gồm các từ sử dụng cùng một gốc.

Quảng cáo sẽ không được hiển thị nếu người dùng tìm kiếm từ đồng nghĩa hay từ tương tự hoặc nếu một trong các từ khóa được sửa đổi bị thiếu. Ví dụ: quảng cáo sẽ hiển thị nếu người dùng tìm kiếm cofee beans, coffee bean hoặc koffee beans.

Các tùy chọn từ khóa khác nhau cho phép bạn nhắm mục tiêu tốt hơn những người đang tìm kiếm trực tuyến, để cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo của khách hàng và để tối ưu hóa giá mỗi nhấp chuột. Đừng quá hạn chế các từ khóa. Cố gắng phát triển chiến lược từ khóa từ các tùy chọn rộng nhất đến hẹp nhất

Mẹo hay chia sẻ

Hãy nhớ rằng “+” chỉ sửa đổi từ mà nó gắn liền. Bạn phải đặt “+” trước mỗi từ trong một cụm từ