Bài 12 Chiến lược tiếp thị lại tại google adwords

Chiến lược tiếp thị lại tại google adwords mỗi người sẽ có cách làm khác nhau; Tiếp thị lại là kỹ thuật quảng cáo mạnh mẽ cho phép bạn tiếp cận người dùng đã truy cập vào trang web của bạn trước đây và đã cho thấy sự quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của họ. Có thể sử dụng Google AdWords để triển khai các chiến lược tiếp thị lại khác nhau, đặc biệt thông qua các kết hợp danh sách đối tượng khác nhau

Chiến lược tiếp thị lại tại google adwords

1. Nhắm mục tiêu lại người dùng theo loại sản phẩm

Khi danh sách đối tượng chính được tạo và thẻ tiếp thị lại được thêm vào trang web, bạn đã sẵn sàng tạo các danh sách tiếp thị lại khác nhau. Có thể tạo danh sách dựa trên các URL khác nhau của trang web của mình. Để nhắm mục tiêu lại khách truy cập theo loại sản phẩm, hãy tạo danh sách tiếp thị lại cho từng danh mục sản phẩm.

 

Chuyển đến Thư viện được chia sẻ > Loại đối tượng mới > Danh sách tiếp thị lại. Tiếp theo, tạo danh sách tiếp thị lại cho từng danh mục sản phẩm bằng cách chọn URL của các trang phản ánh những điều này. Cuối cùng, tạo nhóm quảng cáo cho từng danh sách tiếp lại đã được tạo

Mẹo hay chia sẻ

Tạo thông điệp quảng cáo có liên quan đến các danh mục sản phẩm được nhắm mục tiêu

2. Nhắm mục tiêu lại người mua sắm

Có thể nhắm mục tiêu người mua sắm theo chiến dịch tiếp thị lại để cung cấp cho họ các sản phẩm bổ sung cho lần mua hàng gần đây. Chỉ cần tạo danh sách tiếp thị lại bằng cách sử dụng URL trang xác nhận mua hàng và bạn đã sẵn sàng tạo nhóm quảng cáo. Tiếp theo, tạo nhóm quảng cáo và liên kết nhóm quảng cáo với danh sách đối tượng này.

 

Mẹo hay chia sẻ

Đảm bảo cân chỉnh các mục tiêu tiếp thị lại, danh sách đối tượng và trang sẽ được sử dụng cho tiếp thị lại

3. Nhắm mục tiêu lại giỏ hàng bị từ bỏ

Để nhắm mục tiêu lại khách truy cập đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không mua hàng, hãy tạo hai danh sách tiếp thị lại và kết hợp chúng. Tạo một danh sách tiếp thị lại cho khách truy cập đã thêm một hoặc nhiều sản phẩm vào giỏ hàng của họ và tạo danh sách thứ hai cho khách truy cập đã thực hiện mua hàng. Khi các danh sách này đã được xác định, bạn cần phải tạo kết hợp các danh sách tương ứng với “Giỏ hàng – Người mua sắm”.

 

Trong Đối tượng mới > Kết hợp tùy chỉnh > Chọn “người dùng được bao gồm hoặc quan tâm” > “từng đối tượng trong số những đối tượng này (VÀ)” từ trình đơn thả xuống. Sau đó chọn những người đã thêm sản phẩm nào đó vào giỏ hàng.

Nhấp vào “và Thêm đối tượng khác” > chọn “không có ai trong số những đối tượng này” từ trình đơn thả xuống và những người đã đến trang xác nhận. Tạo nhóm quảng cáo và liên kết nhóm quảng cáo đó với danh sách tiếp thị lại được kết hợp. Có thể tạo kết hợp này thông qua “Thư viện được chia sẻ” hoặc trực tiếp thông qua “Tab Hiển thị” trong nhóm quảng cáo

Mẹo hay chia sẻ

Tìm hiểu số ID cookie trong danh sách đối tượng được kết hợp tại Thư viện được chia sẻ > Đối tượng.

4. Nhắm mục tiêu lại khách truy cập 30 ngày sau khi họ mua hàng

Có thể nhắm mục tiêu lại khách truy cập đến trang web của mình trong 30 ngày sau khi họ mua hàng, trong khoảng thời gian 10 ngày. Điều này có thể là cơ hội để đề xuất một sản phẩm khác cho họ. Phần này hoạt động cùng một nguyên tắc như phần trước đó.

 

Tạo hai danh sách tiếp thị lại, nhưng có thời hạn khác nhau. Danh sách đầu tiên nên có thời hạn thành viên là 30 ngày và danh sách thứ hai nên có thời hạn là 40 ngày. Khi các danh sách này đã được xác định, hãy tạo kết hợp danh sách tương ứng với “40 ngày – 30 ngày”.

Mẹo hay chia sẻ

Sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu lại này để đề xuất các sản phẩm bổ sung hoặc tương tự như lần mua hàng trước đó của người dùng Nhắm mục tiêu đúng quảng cáo cho đúng đối tượng là chìa khóa để thành công của chiến dịch tiếp thị lại. Hãy nhớ rằng nếu khách hàng của bạn có sản phẩm có thể thu hút người dùng trên các danh sách khác, hãy nắm bắt cơ hội để bán kèm