Bài 10 Tiếp thị lại trên google adwords

Tiếp thị lại google adwords là giải pháp quảng cáo đổi mới dựa trên công nghệ nhắm mục tiêu lại quảng cáo. Phần này cho biết cách Tiếp thị lại hoạt động thông qua Google AdWords và Mạng hiển thị của Google

Tiếp thị lại trên google adwords

1. Nguyên tắc làm việc

Tiếp thị lại của Google nhắm mục tiêu người dùng đã truy cập vào trang web của chúng ta từ trước đây và hiển thị cho họ quảng cáo khi họ truy cập vào các trang web trên Mạng hiển thị của Google.

Tiếp thị lại của Google đáp ứng một số mục tiêu:
• Tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn
• Tăng doanh số bán hàng
• Phát triển danh tiếng thương hiệu của bạn
• Phát triển mức độ trung thành và giữ chân khách hàng
• Cải thiện lợi tức đầu tư của chiến dịch

 

2. Danh sách đối tượng

Danh sách đối tượng, còn được gọi là danh sách tiếp thị lại, bao gồm tất cả cookie từ người dùng đã truy cập vào trang web của khách hàng. Đây là danh sách mà Google AdWords sẽ sử dụng để nhắm mục tiêu lại người dùng trên Mạng hiển thị. Cookie của người dùng sẽ được lưu trong danh sách này theo thẻ đã được thêm vào mã trên trang web của chúng ta trước đây.

Bạn có thể tạo nhiều danh sách đối tượng như bạn muốn. Các danh sách này được xác định bởi thời hạn thành viên. Thời hạn thành viên là khoảng thời gian mà người dùng còn được giữ trong danh sách đối tượng và tùy theo nhắm mục tiêu lại. Mặc dù thời hạn thành viên tối đa là 540 ngày, bạn nên chọn thời hạn thành viên bổ sung cho độ dài của chu trình bán hàng của chúng ta.

 

3. Thông báo pháp lý

Chiến dịch tiếp thị lại yêu cầu sử dụng cookie cho mục đích nhắm mục tiêu lại thương mại, vì vậy, bạn phải thông báo điều này cho khách truy cập vào trang web của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham chiếu đến các quy tắc tiếp thị lại này trong văn bản pháp lý của trang web.

Mẹo hay chia sẻ

Mô tả chính xác cách khách hàng của bạn sẽ sử dụng tiếp thị lại như là một phần của quảng cáo trực tuyến của mình.

4. Thông điệp quảng cáo

Quảng cáo chiến dịch tiếp thị lại sẽ được hiển thị trên Mạng hiển thị của Google. Điều này có nghĩa là tất cả định dạng quảng cáo đều có sẵn cho chiến dịch: quảng cáo văn bản, quảng cáo video và quảng cáo đồ họa hoặc minh họa.

 

Thông điệp tiếp thị lại cần phải có liên quan nhất có thể đến đối tượng được nhắm mục tiêu. Quảng cáo có thể tổng quát để phát triển nhận thức về thương hiệu, có thể cụ thể hơn bằng cách cung cấp giảm giá đặc biệt hoặc có thể được nhắm mục tiêu cao bằng cách cung cấp cho khách hàng sản phẩm bổ sung.

Tiếp thị lại qua Google AdWords là giải pháp hiệu quả để tiếp cận đối tượng mục tiêu được xác định. Sức mạnh của Mạng hiển thị kết hợp với công nghệ nhắm mục tiêu của nền tảng AdWords sẽ cung cấp nhiều khả năng tuyệt vời cho chiến dịch tiếp thị lại của chúng ta.